top of page

Et hav av misnøye

kamerat, noen må si det

du blir forbigått

mens du løper til jobben

for å arbeide for harde livet

 

og nå sitter du i det

falt for alt du stod for

tror du fortsatt det er

pengene eller livet

 

uansett det er ikke så nøye

for du er min øy på et hav av misnøye

jeg i dine øyne

en øy på et hav av misnøye

 

kamerat, noen må si det

la oss slå av en prat

før min nestekjærlighet

blir til totalt menneskehat

 

jeg kan si det

som da vi var barn

du holdt meg nede og sa

pengene eller livet

 

uansett det er ikke så nøye

for du er min øy på et hav av misnøye

jeg i dine øyne

en øy på et hav av misnøye

 

når du ringer og jeg aldri svarer

holder av en plass til deg

i begravelser og fødselsdager

hold av en plass til meg

 

uansett det er ikke så nøye

vi er på vår øy i et hav av misnøye

vi i våre øyne

høy på et hav av misnøye

bottom of page